Beställa nybyggnadskarta/mätning/ lägeskontroll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är osäker på om du ska beställa en situationsplan eller nybyggnadskarta kan du läsa mer om skillnaden på kommunens webbplats.

Alla uppdrag debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa och inkluderas inte i exempelvis bygglovsavgift.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa