Anmälan om tillsyn enligt Plan- och bygglagen - anonym anmälan

LÄS MER

Misstänker du att något görs olovligt?

Om du ser att en granne eller någon annan fastighetsägare i kommunen gör något som du misstänker är olovligt är du välkommen att göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Vi på bygg- och miljöavdelningen kommer då att följa upp ärendet genom att själva inspektera den eventuella överträdelsen och sedan ta kontakt med fastighetsägaren om det visar sig att det som har gjorts är olovligt. Du kan du även anmäla ifall du upptäcker en ovårdad tomt eller byggnad.

 

I denna e-tjänst är du alltid anonym när du anmäler, men anmälan i sig är en allmän handling och kan begäras ut av vem som helst som vill läsa den. 

Om du väljer att anmäla via den här e-tjänsten och är anonym kommer du inte att få ta del av när det fattas ett beslut i ärendet och inte ha möjlighet att överklaga beslutet ifall det skulle gå emot dig.

Om du önskar göra en anmälan utan att vara anonym använder du denna e-tjänst - Anmälan om tillsyn enligt Plan- och bygglagen.

 

Att tänka på

Det underlättar för oss och vår utredning ifall du som anmäler beskriver överträdelsen noggrant. Bilder på överträdelsen gör att vi på bygg- och miljöförvaltningen kan snabbare bilda oss en uppfattning om vad det är för överträdelse som har skett.

Dubbelkolla gärna en extra gång att du tagit rätt fastighet och adress.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa