Ansökan om insatser inom vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen

LÄS MER

Med denna blankett ansöker du om insatser inom vård och omsorg enligt socialtjänstlagen så som

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Särskilt boende
  • Matdistribution
  • Dagverksamhet
  • Avlösning i hemmet
  • Växelvård
  • Ledsagning

Ansökan om färdtjänst hanteras av Skånetrafiken. Du kan läsa mer och ansöka om färdtjänst hos Skånetrafiken