Skolval - grundskola

LÄS MER

Grundskola är en obligatorisk skolform. Elever som är folkbokförda i Bjuvs kommun och saknar skolplacering eller elever som kommer att flytta till kommunen och som inte kan/vill gå kvar på nuvarande skola ska erbjudas plats på en av kommunens skolor. Elevens vårdnadshavare har möjlighet att önska en annan skola än elevens anvisningsskola. Eleven kan placeras vid den önskade skolan under förutsättning att det finns plats. Elevens båda vårdnadshavare ska skriva under ansökan.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se