Busskort Grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mer information hittar du på vår webbplats

Går eleven på grundskola i Bjuvs kommun lämnas busskorten ut på respektive skola. Busskort till elever som går på grundskolan i annan kommun, beslutas/lämnas ut av kommunen.

Eventuella ersättningskort lämnas ut av den enhet som ni fick busskortet från.

Du ansöker om busskortet när du börjar dina studier och ansökan gäller för hela din studietiden, så länge du uppfyller villkoren för busskort. 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa