Begäran om att få veta hur Bjuvs kommun behandlar mina personuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bjuvs kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/67), som ersätter personuppgiftslagen i Sverige den 25 maj 2018.

Du har enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Bjuvs kommun behandlar, av vem och hur dessa behandlas samt var de behandlas. Du har rätt att enligt artikel 13, 16, 17, 18, 19 och 21 i den allmänna dataskyddsförordningen begära rättelse, radering och begränsning av behandling.

Kommunen har enligt huvudregeln i dataskyddsförordningen en månad på sig att svara på ditt ärende.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa