Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Du ansöker antingen som förare eller passagerare. För att vi ska kunna handlägga ansökan måste du bifoga ett läkarintyg, ett välliknande passfoto samt din namnteckning. Läkarintyget får vara högst 6 månader gammalt och ska beskriva din gångförmåga. Det gäller även om du ska förlänga ditt parkeringstillstånd.

Handläggningstiden för din ansökan är cirka 2 veckor. Vi hör av oss om din ansökan blir beviljad eller inte. 

Har du frågor kan du ringa kommunens kontaktcenter på 042-458 50 00.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läkarintyg (högst 6 månader gammalt)
  • Passfoto
  • Bild namnteckning (om detta är möjligt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa