Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Kommunens bostadsanpassningsbidrag är till för dig med en funktionsnedsättning och är i behov av att få din bostad anpassad för att du ska kunna bo kvar och klara av ett självständigt boende.

Du ansöker antingen genom e-tjänsten eller genom att använda blanketten. 

Du kan få mer information gällande bostadsanpassning på kommunens webbplats