Föreningsportalen för Bjuvs Kommun

LÄS MER

Här hittar du Bjuvs kommuns föreningsportal. Denna portal använder föreningar för att söka bidrag och boka lokaler eller ta del av föreningskatalogen. 

För att se vilka bidrag och tjänster som finns för din förening kan du läsa mer på kommunens webbplats

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kultur och fritidsförvaltningen
kof@bjuv.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur och fritidsförvaltningen
kof@bjuv.se