Föreningsportalen för Bjuvs Kommun

LÄS MER

Här hittar du Bjuvs kommuns föreningsportal. Denna portal använder föreningar för att söka bidrag och boka lokaler eller ta del av föreningskatalogen. 

För att se vilka bidrag och tjänster som finns för din förening kan du läsa mer på kommunens webbplats

 

Frågor om e-tjänsten

Kultur och fritidsförvaltningen
kof@bjuv.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur och fritidsförvaltningen
kof@bjuv.se