Anmälan om klagomål miljöskydd

LÄS MER

Här kan du anmäla nedskräpning i skog och mark, otillåten eldning, buller från verksamheter så som byggplatser eller industrier och bilverkstäder/biltvätt. 

Försök att ge så utförlig information som möjligt, och ange adress eller markera ut platsen för klagomålet i kartan som finns i e-tjänsten.

Väljer du att vara anonym kommer du inte få någon återkoppling från oss och det kan vara svårare att handlägga då vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor.

Akuta ärenden
Vid akuta ärenden såsom pågående oljeutsläpp kontakta först räddningstjänsten. 

 

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa