Ansökan om tillfälligt uppehåll i sop- och slamhämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Helårsbostäder kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 6 månader, dock högst 3 år i taget.

Fritidsboende kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 12 månader, dock högst 3 år i taget.

Slamavskiljare/sluten tank kan medges uppehåll om inte fastigheten kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 6 månader, dock längst 3 år fram i taget.

Flerbostadshus eller verksamhet, t ex skolor, vårdverksamhet, företag. Kan fås om inte fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 6 månader,
dock högst 3 år i taget.

Tänk på att alltid inkomma med ansökan minst en månad före avsedd uppehållsperiod. 

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa