Begäran om allmän handling

LÄS MER

Offentlighetsprincipen ger alla svenska och utländska invånare möjlighet att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hos myndigheter och förvaltningar. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera, men det kan också handla om e-post, video- eller ljudupptagningar. 

Inte alla handlingar hos en kommun är allmänna. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar har alla rätt att läsa.  Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter kommer att sekretessmarkeras i delar om de lämnas ut. Om hela handlingen omfattas av sekretess så kommer kommunen att besluta om att neka ett utlämnande av handlingen.

När du begär ut en allmän handling så har du rätt att vara anonym, men tänk på att vi behöver en mailadress eller postadress för att sända över de begärda handlingarna om de inte ska lämnas ut på Kontaktcenter. Det kan vara bra att känna till att även en begäran om allmän handling utgör en allmän handling.

Frågor om e-tjänsten

Michaela Levin
michaela.levin@bjuv.se
0424585754

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa