Fullmakt för utlämnande av parkeringstillstånd

LÄS MER

Här hittar du fullmakten för att för annans räkning hämta ut parkeringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se