Anmälan om tillsyn enligt Plan- och bygglagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Misstänker du att något görs olovligt?

Om du upptäcker att en granne eller någon annan fastighetsägare i kommunen gör något som du misstänker är olovligt är du välkommen att göra en anmälan till byggnadsnämnden. Vi på plan- och byggavdelningen kommer då att följa upp ärendet genom att själva inspektera den eventuella överträdelsen och sedan ta kontakt med fastighetsägaren om det visar sig att det som har gjorts är olovligt.
I denna e-tjänst är du inte anonym när du anmäler och anmälan i sig är en allmän handling och kan begäras ut av vem som helst som vill läsa den. 

Önskar du göra en anonym anmälan använder du istället e-tjänsten Anmälan om tillsyn enligt Plan- och bygglagen - anonym anmälan.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa