Lämna synpunkter

LÄS MER

Det är mycket värdefullt för oss att få reda på vad du tycker om kommunens verksamhet. Vi välkomnar alla synpunkter, såväl positiva som negativa. Dina förslag och synpunkter hjälper oss att förbättra kvaliteten på verksamheten och servicen till invånarna.

Du kan välja att skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Vi tar emot, dokumenterar och följer upp alla synpunkter som kommer in. Inom fem arbetsdagar får du en bekräftelse på att vi mottagit dina synpunkter och inom 10 arbetsdagar ska du få ett svar från ansvarig handläggare.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Om du har synpunkter på exempelvis trasig gatubelysning, skadade vägar eller liknande ber vi dig att göra en felanmälan. Du hittar felanmälan här.

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsens förvaltning
info@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa