Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du omklassning av befintlig livsmedelsverksamhet enligt Livsmedelsverkets riskklassningsmodell direkt via e-tjänst. 

I e-tjänsten lämnar du uppgifter som bygg- och miljöförvaltningen behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll. 

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa