Skolval - börja förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med 1 januari 2018 gäller skolplikten redan från 6 års ålder, vilket gör att förskoleklassen, året mellan förskola och årskurs 1, är en obligatorisk skolform.

Som vårdnadshavare har du rätt att välja en skola var du vill i hela kommunen. Om du väljer skola i en annan kommundel(Bjuv, Billesholm, Ekeby) än där barnet bor tar skolan emot i mån av plats. 

Båda vårdnadshavarna måste göra skolvalet. Den ene söker och den andre godkänner/avböjer.

Ni gör ert skolval under perioden 1 december - 31 januari. 

Mer information om att börja förskoleklass hittar du på vår webbplats 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa