Orosanmälan - misstanke om att barn far illa

LÄS MER

Anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga som riskerar att fara illa

OBS ! Denna e-tjänst är endast öppen under kontorstid!

I denna e-tjänst kan både tjänstepersoner och privatpersoner anmäla oro för barn och unga som riskerar att fara illa.

Vi läser regelbundet inkomna anmälningar under kontorstid (helgfri måndag-fredag kl. 08.00 – 16.30.)

Om oron gäller misshandel, övergrepp eller annan akut fara för barnet ring mottagningen på telefon 042-458 55 60 eller kontaktcenter 042-458 50 00.

Om situationen är akut och det är utanför kontorstid kontaktar du socialjour på telefon 042-10 68 69 eller via 112.

Om din oro gäller att barnet utsätts för eller bevittnar våld, misshandel eller sexuella övergrepp ska du inte informera vårdnadshavare om att anmälan görs. Kontakta alltid socialtjänsten via telefon i dessa fall.

Skicka alltid in en skriftlig anmälan till oss även om du tagit kontakt via telefon.

Mer information om orosanmälan hittar du på kommunens webb

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.