Uppsägning modersmålsundervisning

LÄS MER

Här hämtar du blanketten för att säga upp modersmålsundervisning. 

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se