Utskrivning av elev - Grundskola

LÄS MER

Om ditt barn inte längre kommer att vara folkbokförd i Bjuvs kommun och inte önskar gå kvar i Bjuvs kommuns skola kan elevens vårdnadshavare skriva ut eleven från skolan exempelvis vid flytt till en annan kommun eller till ett annat land. Vid gemensam vårdnad ska båda elevens vårdnadshavare skriva under blanketten. Om ditt barn flyttar till en annan kommun är det viktigt att fylla i alla uppgifter gällande den nya skolan för att underlätta överlämningen till den nya skolan. Enligt skollagen (2010:800) ska den information som behövs för att underlätta övergången för eleven lämnas av den gamla skolan till den nya skolan, 3 kap. 12 j § skollagen

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se