Trädfällning och nedtagning av vegetation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Trädfällning och nedtagning av vegetation

Nedtagning av träd, buskar eller annan vegetation som står på kommunens park- och naturmark.

Vi får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens parker och naturparker. För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig göra en ansökan. Din ansökan kommer att behandlas av tekniska driftavdelningen som är ansvarig förvaltare för park- och naturytorna i Bjuvs kommun.  En bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
  • Trädets kondition.

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 december för att kunna behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår. Ansökan avser endast träd som står på kommunal gatu-, park- eller naturmark och som förvaltas av kommunen.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa