Inkomst förskola/fritidshem

LÄS MER

I denna e-tjänst lämnar du information om din inkomst . 

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se