Beställningsunderlag för insats av kognitivt team

LÄS MER

Du som har en kognitiv svikt/demenssjukdom eller är anhörig och som bor i Bjuv, Billesholm och Ekeby, kan nu vända dig direkt till oss i teamet. En tidig kontakt ger större möjligheter för oss att stötta och hjälpa dig och dina anhöriga att hantera sjukdomen.

Kognitivt team kan hjälpa dig genom att

  • vara rådgivande
  • erbjuda enskilda samtal
  • göra hembesök eller ta emot besök
  • ge stöd och utbildning till anhöriga
  • förmedla kontakt internt eller externt beroende på problematik.

I beställningen lämnas inga sekretessuppgifter, när beställningen har kommit in kommer kognitivt team att inom tre arbetsdagar ringa upp.

Vårdgivare - här kan du skicka ett beställningsunderlag för insats av kognitivt team.

Beställningen kan skickas in av: enhetschef, legitimerad personal, biståndshandläggare och samordnare/koordinator.

I beställningen lämnas inga sekretessuppgifter, när beställningen har kommit in kommer kognitivt team att inom tre arbetsdagar ringa upp och då få namn och personnummer.

Frågor om e-tjänsten

Marina Asplund

Personuppgiftsansvarig

Marina Asplund

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa