Anmälan om matförgiftning

LÄS MER

Om du tror att du blivit matförgiftad på restaurang eller av mat du köpt i butik i Bjuvs kommun, ska du anmäla detta till kommunens miljöavdelning.

Kontakta läkare om dina besvär är allvarliga eller inte går över.

En stjärna (*) vid en fråga i e-tjänsten betyder att uppgiften är obligatorisk att svara på.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa