Anmälan om att bli kontaktperson/avlösare/ledsagare/ familj för korttidsvistelse

LÄS MER

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som innebär att du några timmar varje månad träffar en person som är i behov av ditt stöd som medmänniska och vän. Tillsammans kan ni till exempel gå på bio, fika, gå ut och handla, ta en promenad eller göra andra fritidsaktiviteter. Det huvudsakliga syftet är att motverka isolering och utanförskap och skapa delaktighet i samhället.

För att vara kontaktperson krävs inga formella meriter. Det viktigaste är att du har en human människosyn och en respektfull attityd till personer med olika funktionshinder.

Som kontaktperson får du ett arvode samt, enligt beslut och behov, ersättning för dina omkostnader varje månad. Personen du är kontaktperson till betalar själv sina utgifter vid olika aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär ett tillfälligt boende någon annanstans än i sitt ordinära boende.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa