Ansökan om grävtillstånd i allmän mark samt trafikanordningsplan

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för grävning med mera i allmän platsmark samt ansöka om trafikanordningsplan. Klicka på "starta e-tjänsten" för att komma till inloggningssidan, där du skapar konto eller loggar in med ett befintligt konto.  

Här kan du läsa mer om hur du använder dig av vår e-tjänst för ansökan om grävtillstånd

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.