Ansökan om grävtillstånd i allmän mark samt trafikanordningsplan

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för grävning med mera i allmän platsmark samt ansöka om trafikanordningsplan. Klicka på "starta e-tjänsten" för att komma till inloggningssidan, där du skapar konto eller loggar in med ett befintligt konto.  

Här kan du läsa mer om hur du använder dig av vår e-tjänst för ansökan om grävtillstånd

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom din signatur medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se