Dödsboanmälan och/eller ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

LÄS MER

Bjuvs kommun kan i vissa fall hjälpa till och upprätta en dödsboanmälan. På vår webbplats kan du läsa mer om hur det går till att få utrett förutsättningarna för en dödsboanmälan och få information om ekonomiskt bistånd. Använd denna e-tjänst för att komma i kontakt med en dödsbohandläggare som utreder om det finns förutsättningar för en dödsboanmälan och fattar beslut på biståndsansökan.

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa