Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga och bo (7)

  Gata och utemiljö (7)

  Kommun och politik (6)

  Kultur och fritid (4)

  Miljö-, hälsoskydd och livsmedel (8)

  • Ansökan om tillfälligt uppehåll i sop- och slamhämtning

   Om du inte bor eller vistas i din fastighet under en längre period kan du ansöka om  uppehåll från sop- och slamtömning på din fastighet. 

    

  • Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här kan  du lämna uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Bygg- och miljönämnden behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  Omsorg och stöd (14)

  Utbildning och barnomsorg (25)