Nominera till Bjuvs kommuns ungdomsledarpris 2024

LÄS MER

Sista dagen att nominera är den 21 april 2024.

  1. Bjuvs kommuns ungdomsledarpris tillfaller ungdomsledare i hos kultur- och fritidsförvaltningen registrerad förening som bedriver ungdomsverksamhet inom Bjuvs Kommun. Syftet med priset är att uppmärksamma ungdomsledarinsatser utöver det vanliga.
  2. Prissumman uppgår till 5 000 kronor till ungdomsledaren samt 5 000 kronor till föreningen som ungdomsledaren tillhör.
  3. Pristagaren utses årligen av kultur- och fritidsnämnden efter förslag från förening. Vid val av pristagare tar nämnden hänsyn till bland annat följande faktorer:
  • Ledarens insatser för den aktuella målgruppen vad avser social situation och gemenskap, gruppkänsla, resultat.
  • Ledarens kreativitet för att söka nya vägar och förnya verksamheten.
  • Ledarens engagemang i ungdomarna och deras situation.
  • Ledarens insatser för att skaffa sig större kompetens som ledare genom deltagande i kurser av olika slag.
  1. Ungdomspriset utdelas till pristagaren samt föreningen vid firandet den 6 juni

Frågor om e-tjänsten

Martin Sjöstrand
martin.sjostrand@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa