Anmälan till kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sista ansökningsdag för Kulturskolans kurser är den 26 maj för kommande läsår. Ansökningar som kommer in efter det datumet behandlas i mån av plats. I mån av plats tar vi även in anmälningar löpande fram till kursstart i augusti månad.

Information om kurser och avgifter hittar du här.

Det händer att det är kö till vissa instrument. Därför är det klokt att ange både 1:a och 2:a handsval.

Anmälan görs för ett läsår i taget och för att behålla sin plats måste man återanmäla sig för nästkommande läsår.  Obs! Detta gäller även väntelistan.

För påbörjad undervisning debiteras full terminsavgift, detta innebär att avgift ej betalas tillbaka även om eleven slutar.

 

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom din signatur medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kultur- och fritidsnämnden i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se