Arkitekturpriset

LÄS MER

Du kan nominera ett byggnadsverk, en anläggning eller något som lyft kommunen och som blivit färdigställt senaste åren. Det kan vara allt från en nybyggnad som utmärker sig till en byggnad som genomgått varsam renovering med särskild omsorg om de små detaljerna. Även en anläggning kan nomineras som på nytänkande sätt bidragit till en spännande miljö.

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa