Arkitekturpriset

LÄS MER

Vet du ett byggnadsverk i kommunen som blivit färdigställt de senaste åren och som du känner lite extra för? Då är det dags att nominera till Bjuvs kommuns Arkitekturpris 2023!

Du kan nominera allt från en nybyggnad som utmärker sig till en byggnad som genomgått varsam renovering med särskild omsorg om de små detaljerna. Även en anläggning som på nytänkande sätt bidragit till en spännande miljö kan nomineras.

Sista dag att nominera är den 30 september. Du kan välja att fylla i ditt namn, men det går också bra att göra nomineringen anonymt.

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa