Ansökan om utsättning av blomlådor för hastighetsdämpande åtgärder

LÄS MER

Här hittar du dels ansökan om att få sätta ut blomlådor i syfte att reducera hastighet och riktlinjer för utsättningen. 

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se