Ansöka om bygglov, rivningslov, anmälan av kontrollansvarig

LÄS MER

Med denna blankett ansöker du om

  • Bygglov 
  • Rivningslov
  • Anmälan om kontrollansvarig

Du kan läsa mer på vår webbplats, som du hittar här 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsförvaltningn
bn@bjuv.se