Ansöka om bygglov, rivningslov, anmälan av kontrollansvarig

LÄS MER

Med denna blankett ansöker du om

  • Bygglov 
  • Rivningslov
  • Anmälan om kontrollansvarig

Du kan läsa mer på vår webbplats, som du hittar här 

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se