Beställning av situationsplan(utdrag ur kommunens baskarta)

LÄS MER

Här kan du beställa en situationsplan, det vill säga ett utdrag ur kommunens baskarta, som du behöver när du ska söka bygglov. 

Om du är osäker på om du ska beställa en situationsplan eller nybyggnadskarta kan du läsa mer om skillnaden på kommunens webbplats.

 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

 

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa