Busskort Gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om busskort för dig som börjar gymnasiet under läsåret eller som flyttat till Bjuvs kommun från annan kommun. Vid terminsstart sker utskick/uppladdning av skolbiljetten per automatik. 

Vem kan söka busskort?

  • Du skall vara folkbokförd i Bjuvs kommun ( Det är hemkommunen som ansvarar för skolresor)
  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola eller deltaga i individuella program.
  • Din dagliga färdväg mellan bostad-skola skall vara minst 6 km enkel väg.
  • Du får inte ha inackorderingsbidrag.
  • Du skall ha rätt till studiebidrag enligt studiestödslagen eller barnbidrag
  • Du har rätt till busskort till och med vårterminen det året du fyller 20 år.

Vid avbrutna eller ej påbörjade studier, flyttar från Bjuvs kommun etc.  

Du är skyldig att meddela om du flyttar från kommunen eller avbryter din skolgång. För det fall att eleven inte återlämnar busskort som denne inte är berättigad till ska Bjuvs kommun återkräva kostnaden för busskortet från och med det datum då eleven inte längre hade rätt till busskortet.

Borttappat, stulet eller kort som inte fungerar.

Om ett busskort förloras, eller blir stulet kan eleven hämta ut ett nytt kort mot en avgift om 30 kronor. Skadat eller avmagnetiserat kort ersätts utan kostnad. Nytt kort hämtas och betalas på Kommunhuset Mejerigatan 3 Bjuv

Har du frågor om ansökan: info@bjuv.se

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
info@bjuv.se
0424585000

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa