Anmäla omsorgsbehov vid stängning av förskola/skola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan vårdnadshavare som 

  • arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att lösa omsorgsbehovet på annat sätt (Om det finns två vårdnadshavare varav endast en deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.)
  • har barn med särskilda behov som bara kan tillgodoses genom att gå i förskola eller fritidshem kan få det stöd som behövs i sin utveckling (fysiska, psykiska eller andra behov) 

anmäla behov av barnomsorg under den period som förskolan eller skolan är stängd på grund av Covid-19.

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Maya Saksi
maya.saksi@bjuv.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
bun@bjuv.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa