Schema förskola/fritidshem

LÄS MER

I denna e-tjänst anmäler du schema för barnomsorgen för dina barn.

Frågor om e-tjänsten

Helen Sällman
helen.sallman@bjuv.se

Personuppgiftsansvarig

Aulona Vejsa
aulona.vejsa@bjuv.se